220V Adapter zu 12V thermoelektrische Kühlbox
CHF 16.00
220V Adapter zu 12V thermoelektrische Kühlbox
CHF 16.00

220V Adapter zu 12V thermoelektrische Kühlbox

CHF16.00
vRG Included
Qty.
Available from stock

220V Adapter zu 12V thermoelektrische Kühlbox

  • Item number B-103429
  • Manufacturer Weber
  • Manufacturer Number 103429
  • EAN 9470103429007
`
Ablehnen